M’ha agradat molt el teu article. Espere que després de esta crisis la gent continuem com estem fent-lo ara. Prenent consciencia de que hi han coses molt importants en la vida, a nivell de sanitat i educació , per eixemple ,primordialment i intentar evitar un poc eixa societat de consumisme que no porta a cap lloc. En resum, hem de intentar controlar un poc tot econòmicament parlant per a poder sobreviure.

Responder