Saltar al contenido

Rasca y Guanya de Jocomprealavall

Descarega las bases de la promoció Rasca i Guanya de Jocomprealavall


BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ JOCOMPREALAVALL.ES

  NOM DE LA PROMOCIÓ

       Rasca i Guanya de Jocomprealavall

       Concepte

     Els comerços associats a Jocomprealavall organitzen una promoció que anomenarem RASCA I GUANYA DE JOCOMPREALAVALL, es regalaran per compres superiors a 20€ unes targetes rascables en les quals s’oferiran diferents premis.

       Els premis seran descomptes de diferents imports (5€, 10€, 15€, 20€, 30€, 40€, 50€ o 60€), classificats en dos tipus:

1- Uns seran aportats per l’Associació i es podran utilitzar en qualsevol comerç associat adherit a la promoció per una compra mínima de 20€. (Descomptes de 5€). La llista de comerços es podrà consultar en la pàgina  web:    https://jocomprealavall.es/rasca-i-guanya-de-jocomprealavall/

2-Un altre tipus serà per compte d’un comerç associat.

3-Per a aconseguir aquests premis s’haurà de realitzar una compra mínima en l’establiment indicat en el RASCA.

 4- En cada RASCA posarà l’establiment, la quantitat en € (euros) i les condicions per a obtindre el descompte. Els descomptes no seran acumulables.

      INICI DE LA CAMPANYA

     La data d’inici serà el 15 de març de 2021

      FINAL DE LA CAMPANYA

      La data de finalització de la campanya serà el 31 de maig de 2021, sent aquesta mateixa data el límit per a poder canviar els RASQUES premiats. Llevat que en les condicions particulars del *RASCA pose una altra data.

Comerços on trobaras el Rasca y GuanyaBASES LEGALES DE LA PROMOCIÓN

       NOMBRE DE LA PROMOCIÓN

       Rasca i Guanya de Jocomprealavall

       Concepto

        Los comercios asociados a Jocomprealavall organizan una promoción que llamaremos       “RASCA  I GUANYA DE JOCOMPREALAVALL”, se regalarán por compras superiores a 20€  unas tarjetas rascables en las que se ofrecerán diferentes premios.

       Los premios serán descuentos de distintos importes (5€, 10€, 15€, 20€, 30€, 40€, 50€ o 60€), clasificados en dos tipos:

1- Unos serán aportados por la Asociación y se podrán utilizar en cualquier comercio asociado adherido a la promoción por una compra mínima de 20€. (Descuentos de 5€). La lista de comercios se podrá consultar en la página web https://jocomprealavall.es/rasca-i-guanya-de-jocomprealavall/

2-Otro tipo será por cuenta de un comercio asociado.

3-Para conseguir estos premios se tendrá que realizar una compra mínima en el establecimiento indicado en el RASCA.

 4- En cada RASCA pondrá el establecimiento, la cantidad en € (euros) y las condiciones para obtener el descuento. Los descuentos no serán acumulables

      INICIO DE LA CAMPAÑA

       La fecha de inicio será el 15 de marzo de 2021

      FINAL DE LA CAMPAÑA

       La fecha de finalización de la campaña será el 31 de mayo de 2021, siendo esta misma fecha el límite para poder canjear los RASCAS premiados. Salvo que en las condiciones particulares del RASCA ponga otra fecha.

Comercios donde encontraras el Rasca I Guanya